TRACEABILITY under produktionsprocessen for elektronik

TRACEABILITY, altså såkaldt sporbarhed i produktionsprocessen (TTC, dvs. Track, Trace and Control) er en løsning, som er karakteriseret ved sin kompleksitet og er forbundet med styringen af forsyningskæderne. Takket være muligheden for at følge processen, er vi i stand til at overvåge gennemstrømningen af produkter, materialer og komponenter samt identificere deres placering. Identificerbarheden gør det muligt at tjekke og undersøge produktionsprocesserne og deres følgende etaper, hvilket giver os fuld adgang til verificeringen af processen samt kontrol af produktpartiet samt råvarer. Det er af største vigtighed, såfremt et element, som er en del af produktet, viser sig at være fejlbehæftet.

De vigtigste funktioner i Traceability-systemet

  • Mærkning af produkterne med stregkoder samt tildeling af serienumre til råvarer. Mærkningssystemet til komponenter og produkter gør de muligt hurtigt at finde og følge dem.
  • Kontrol og overvågning af overførsel af råvarer i realtid.
  • Optimalisering af omkostningerne og den arbejdstid, der anvendes i produktionen.
  • Overvågning af alle produktionsetaper. I det øjeblik der afdækkes en fejl på det pågældende segment i produktionen, er vi i stand til at reagere hurtigt og verificere fejlen, eftersom systemet indeholder den fulde historie over produktionstiltag.
  • Minimering af fejl begået af den såkaldte menneskelige faktor.
  • Styring af driftsressourcer samt infrastrukturen i produktionen.
  • Hurtig reaktion på procesfejl samt mulighed for at korrigere.

Den vigtigste opgave for TRACEABILITY-systemet er at holde styr på den pågældende aktivitet og at beskrive denne korrekt. Tidsbesparelsen og en maksimal forkortelse af arbejdstiden er af største vigtighed i forbindelse med kontraktaftalt montage af elektronik. TRACEABILITY-systemet er en reel værdi for modtagere af EMS-ydelser. Kvalitetskontrollen er her det mest afgørende, fra første produktionsetape til verificering og overvågning af alle de processer, som produktet har gennemgået indtil den afsluttende etape, hvor opgaven og arbejdet på den pågældende produkt afsluttes. De væsentligste fordele ved TRACEABILITY-systemet er bl.a.: kontrol af forsyningskæden, effektivisering af produktionsprocessen, minimering af risici i forbindelse med at der opstår fejl, optimalisering af omkostninger til arbejdsløn samt en bedre kvalitet kundebetjening.