Skip to main content

Wrocławski dostawca usług EMS planuje zakup nowej siedziby firmy jeszcze w tym roku: na ten cel przeznacza 5 mln PLN.

W roku 2020 Nordes zwiększył obroty z 13.6 mln PLN do 16.4 mln PLN, co stanowi wzrost o 20.9%. W wewnętrznej strukturze sprzedaży przeważają zlecenia z rynku krajowego – z zagranicy pochodzi jedynie 9.4% zleceń. 

Niestety wraz ze wzrostem obrotów firma nie zdołała zwiększyć wyników finansowych. Zysk operacyjny wyniósł 2.0 mln PLN, wobec 2.1 mln PLN w roku 2019. Podobnie, niewielkiemu pogorszeniu uległ też wynik netto, który obniżył się z 1.7 mln PLN do 1.5 mln PLN

W czerwcu 2020 spółka umorzyła 25 udziałów należących do Tomasza Nowaka. Umorzenie wiązało się z obniżeniem kapitału zapasowego spółki o 3.7 mln PLN, co ma oczywiście odzwierciedlenie w wielkości kapitałów własnych na koniec roku 2020. Spółka szybko jednak odbudowuje ich wielkość: udziałowcy postanowili o pozostawieniu całości zysku za rok 2020 pozostaje w firmie i wzmocnieniu kapitału zapasowego. W wyniku opisanych wcześniej zmian jedynym właścicielem firmy stał się Michał Łuckiewicz – obecny prezes zarządu – który następnie sprzedał jeden udział firmy innej osobie fizycznej. 

W roku 2020 przeciętne zatrudnienie Nordes wynosiło 53 osoby. 

Rok 2021

  • 26 stycznia 2021 roku spółka zmieniła nazwę na obecną, Nordes – poprzednio funkcjonująca nazwa to Nord Electronics Solutions. 
  • W roku 2020 spółka inwestowała jedynie w ograniczonym zakresie: na zakup środków trwałych przeznaczono 395 tys PLN. Jednak na rok 2021 Nordes planuje już bardzo znaczące inwestycje w łącznej kwocie 6.5 mln PLN, w tym przede wszystkim na zakup nowej siedziby, na który to cel przeznaczone jest 5 mln PLN. Kolejne 1.4 mln PLN spółka zamierza zainwestować w maszyny i urządzenia. 
  • Na rok 2021 planowane jest też uzyskanie certyfikatu medycznego ISO 13485:216
  • Nordes planuje wdrożenie nowej usługi dla klientów: projektowanie i produkcja obudów plastikowych