Skip to main content

W artykule opublikowanym przez Evertiq, nasza firma Nordes EMS przedstawiła swoje działania w kierunku stabilnego wzrostu, efektywności i innowacji. Na przełomie kwietnia i maja 2024 r. pomyślnie przeszliśmy cykl audytów nadzoru zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 13485. Potwierdzona została również zgodność z normą ISO 14001, a w przygotowaniu jest wdrożenie standardu ISO 45001 dotyczącego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

„Identyfikacja i zarządzanie procesami, jak również ich powiązaniami, z uwzględnieniem ryzyka i szans oraz ciągłe doskonalenie, pozwalają nam osiągać zamierzone wyniki, zgodne ze strategicznymi celami firmy” — mówi Sylwia Piątkowska, Pełnomocnik ds. SZJ/Kierownik działu administracji w Nordes EMS.

Link do pełnego artykułu znajduje się tutaj: https://evertiq.pl/news/32472