Skip to main content

Po inwestycjach w nową siedzibę we Wrocławiu, spółka Nordes zwiększyła zatrudnienie i poszerzyła swoje możliwości produkcyjne, co zaowocowało niemal trzykrotnym wzrostem przychodów za rok 2021.

© Nordes sp. z o.o.

Nordes sp. z o.o. zajmuje się produkcją elektroniki na zlecenie, doradztwem technicznym oraz montażem kontraktowym EMS. Firma świadczy kompleksowe usługi dla branży elektronicznej, od projektu płytki PCB, montaż SMD i THT, poprzez programowanie, testowanie, nakładanie powłok ochronnych i lakierowanie selektywne, po finalne składanie urządzeń BOX Building. Firma posiada również możliwości wykonywania obudów z ABS oraz z innych tworzyw, dysponuje dwiema wtryskarkami wysokociśnieniowymi 50 i 100 tonową oraz posiada wtryskarkę niskociśnieniową.

W 2021 roku spółka odnotowała 272% wzrost sprzedaży i aby utrzymać tendencję wzrostową w 2022 roku, planuje pozyskiwać nowych klientów w kraju i za granicą, zwłaszcza w branży medycznej. Aktualnie współpracuje z firmami z branży medycznej w zakresie urządzeń healthcare oraz firmami z sektora energetycznego, lotniczego, rolniczego, automatyki przemysłu ciężkiego, elektroniki przemysłowej i użytkowej .

Przychody za rok 2021 zwiększyły się niemal trzykrotnie wynosząc ponad 45 mln PLN, w porównaniu do kwoty 16,4 mln za rok 2020. Zysk operacyjny wzrósł z niespełna 2 mln PLN w 2020 roku do prawie 9,4 mln PLN w roku 2021, natomiast zysk netto powiększył się ponad czterokrotnie rosnąc w 2021 roku do kwoty ponad 7 mln PLN z 1,5 mln w roku 2020. 

Plany rozwoju Nordes sp. z o.o. dotyczą wdrożenia nowej usługi projektowania i produkcji obudów plastikowych, udziału w targach krajowych i międzynarodowych, wdrożenia przemysłu 4.0 i modernizacji parku maszynowego poprzez zakup nowych urządzeń do produkcji elektroniki. Spółka chce również zwiększyć swoją rozpoznawalność w branży elektronicznej i nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi. 

Ostatnie zmiany w firmie, takie jak wzrost zatrudnienia do ponad 100 osób (nowi handlowcy na rynki zagraniczne i monterzy komponentów elektronicznych), zakup nieruchomości, przeprowadzka do nowej siedziby i zwiększenie możliwości produkcyjnych parku maszynowego, powinny według zarządu wpłynąć na efektywność sprzedaży usług, obniżenie kosztów działalności i dalszy wzrost przychodów.