Box Building installation

Lär känna vårt erbjudande

Box Building är en process för att installera en elektronisk enhet, där elektroniska komponenter är installerade inuti ett hölje, som är vanligtvis tillverkat i metall eller plast. Detta är en EMS (Electronic Manufacturing Services) typ av tillverkning, där en extern tillverkare utför installation och testning av elektroniska apparater på kundens begäran, med start från SMT yt installation, THT-installation, via programmering och testning, installation av elektrisk anslutning vidare till stängning av elektroniska paket i ett hölje och för att sedan packa dem i i ett dedikerat paket.

Fördelar med box building

Reducering av kostnader och antalet samarbetspartners i den fullständiga tillverkningen av slutprodukten

Flexibel elektromekanisk installation med låg till hög komplexitet och manuell integration

Förmåga att designa konceptet för produktmontering och olika verktyg som behövs för att tillverka slutprodukten

Förberedelse av installationsprocessen i enlighet med Lean Manufacturing och kostnadsoptimeringsstrategier

Frigöra egna tillverkningsresurser för annat arbete

Bekväm tillverkning av elektroniska enheter i en tillverkningsanläggning

Montagearten für den Kastenbau:

Montagekonstruktion und eine Vielzahl von Werkzeugen

Arbeiten unter Einhaltung von Lean Manufacturing und Kostenoptimierung

Möglichkeit, mit Teil- oder Vollmontagen zu arbeiten

Einfache und komplexe elektromechanische und manuelle Montage

Automatisierte Box-Building

Draht-Montage