Vi har professionella linjer för installation av kretskort, som säkerställer den mest optimala tillverkningen av produkter med stor volym och komplexitet, samt begränsade serier av produkter eller dedikerade projekt som har förberetts för individuella kundbeställningar.
Genom att observera dynamiken i en marknad som förändras så tillhandahåller vi konkurrenskraftiga tillverkningskostnader och en transparent justering av produktionsvolymen.

Positiva aspekter av installeringen av utskrivna PCB kretskort från Nordes:

 • Högpresterande, standardiserade installationslinjer av YAMAHA-plattformen för tillverkning av medelstora och stora volymer
 • Ett automatiserat flerstegs AOI-optiskt test som är integrerat med tillverkningsprocessen för elektroniska-paket, vilket är ett standardverktyg för kvalitetskontroll som ger fullskalig verifiering av PCB-tillverkningskvalitetsprocessen
 • Spårbarhet vilket är den så kallade ”spårbarheten” i samtliga tillverkningsled och ständig övervakning av installationsprocessen
 • THT manuella installationslinjer med användning av selektiv lödning och selektiv traditionell våglödning. Lödningsprocessen är miljövänlig och är RoHS- och REACH-kompatibel.
 • Selektiv, automatiserad applicering av skyddande beläggningar säkerställer produktskydd i samtliga miljöer
 • Inkapsling av elektronik
 • Tillverkad i enlighet med 3 IPC-610 klass.
 • Komponentverifieringssystem och monteringsövervakning för hela tillverkningsprocessen
 • Förebyggande kvalitetsledningssystem ”zero error” med integrerad verifiering av produktionsdata och monteringssimulering

Installeringsalternativ för mönsterkort

 • Design av mönsterkort
 • Konfiguration och verifiering av CAD- och BOM-data, DXF-analys och ingenjörsstöd
 • Tekniska prototyper
 • Tillverkning av pilotpartier
 • Post-processing av elektroniska paket
 • Lackering
 • THT kompletterande installation
 • Slutinstallation – box building