Skip to main content

Montering av THT-komponenter

I det här avsnittet diskuterar vi olika typer av THT-komponenter – deras användning, och några praktiska råd om montering och lödning av gängade komponenter.

Typer av THT-komponenter och deras användning

THT-komponenter kan delas in i olika typer, t.ex. resistorer, kondensatorer, dioder, transistorer eller integrerade kretsar. Beroende på framtida användning och egenskaper hos ett projekt kan metoderna och möjligheterna för montering skilja sig åt. Här följer korta beskrivningar av de ovan nämnda komponenterna:

  • Motstånd används för att reglera elektricitet och spänning i elektroniska kretsar.

  • Kondensatorer används för att ackumulera energi och filtrera signaler.

  • Dioder låter elektriciteten flöda endast i en riktning och kan t.ex. användas i likriktare.

  • Transistorer fungerar som förstärkare eller switchar i elektroniska kretsar.

  • Integrerade kretsar består av ett stort antal komponenter placerade på en kiselbas.

Montering av THT-komponenter – praktiska råd

THT-montering sker genom att gängade komponenter placeras i lämpliga hål på kretskorten. För att THT-monteringen ska gå smidigt är det viktigt att följa några praktiska regler:

  1. Innan monteringen påbörjas, kontrollera att komponenterna är lämpliga för det aktuella projektet och att de är oskadade
  2. Placera komponenterna enligt markeringarna på kretskortet och var uppmärksam på polarisationen när det gäller dioder eller elektrolytkondensatorer.
  3. Håll i komponenterna under monteringen för att förhindra att de faller ner under lödningen. Du kan använda tejp för detta.
  4. Klipp av komponenternas omfattande ledningar efter lödning för att förhindra kortslutning.

Soldering threaded components: methods and tools

Lödning av gängade komponenter: metoder och verktyg

Lödning är det viktigaste steget i THT-monteringen för att säkerställa långvariga mekaniska och elektriska anslutningar. Korrekt lödning av gängade komponenter kräver användning av exakta tekniker och verktyg:

  • THT-lödningsprocessen kräver användning av en lödkolv med lämplig effekt och lödtenn av god kvalitet tillverkad av t.ex. tenn med eller utan inblandning av bly.

  • Rengör komponenternas ledare och lödpunkterna på kretskortet före lödning för att säkerställa bättre vidhäftning av lodet.

  • Värm komponentens ledare och lödpunkten på kretskortet samtidigt och placera därefter lödtennet för att få en långvarig och flexibel anslutning.

  • Undvik överhettning av komponenter och att använda för mycket lödtenn eftersom detta kan leda till skador och kortslutningar.

THT-montering kan utföras både manuellt och automatiskt. När det gäller automatiska metoder kan en mängd olika lödtekniker användas – varav en är ”en våg” av bindemedlet. Denna process består av automatisk lödning med hjälp av en lödvåg. Alternativt kan automatiska selektiva vågor användas. I det här fallet möjliggör speciella munstycken exakt punktlödning av komponenternas ledningar, vilket ökar precisionen och effektiviteten i hela monteringsprocessen.

Nordes EMS fokuserar konsekvent på precisionen i selektiv lödning vid produktion av kontraktselektronik. ERSA VERSAFLOW 4/55 som Nordes har köpt är en avancerad maskin för selektiv lödning, som har vunnit uppskattning av flera skäl: – Precision och kontroll – maskinen möjliggör exakt och kontrollerbar lödning vilket leder till högkvalitativa anslutningar:

 • Materialbesparingar – selektiv lödning möjliggör effektiv användning av lödpastan, vilket leder till besparingar av produktionsmaterial
 • Exakt applicering av lödpastan – ERSA VERSAFLOW 4/55 möjliggör exakt applicering av lödpastan på utvalda lager, vilket är avgörande vid lödning av flerskikts kretskort.
 • Hög effektivitet – maskinen kännetecknas av hög effektivitet vilket påskyndar elektronikproduktionen.
 • Eliminering av fel – den automatiska processen eliminerar misstag vilket ökar tillförlitligheten i lödanslutningarna.

Inköpet av maskinen ERSA VERSAFLOW 4/55 är ett bevis på Nordes engagemang i utvecklingen av komplexiteten i de tjänster som erbjuds. Detta gör det möjligt för Nordes att erbjuda sina kunder elektroniska lösningar av högsta kvalitet. Maskinen är utrustad med ett avancerat system för temperatur- och stabilitetskontroll som möjliggör exakt övervakning och justering av temperaturen i realtid, vilket har en positiv inverkan på lödförhållandena för en mängd olika elektroniska komponenter. Därmed kan Nordes erbjuda högsta kvalitet på lödanslutningar vid elektronikproduktion.

Genom att tillämpa råden ovan är det möjligt att utföra monteringen av THT-komponenter på ett säkert och effektivt sätt samt att löda komponenterna så att kvaliteten och anslutningarna är solida och tillförlitliga.

THT-montering och mönsterkort

I detta avsnitt av artikeln kommer vi att titta närmare på förhållandet mellan THT-montering och mönsterkort. Vi kommer också att undersöka tillverkningsprocessen för mönsterkort och metoden för montering av THT-komponenter på mönsterkortet.

Tillverkning av mönsterkort: process och regler

Tillverkning av kretskort är en process som består av design, tillverkning och montering av komponenter på kretskort. Processen består av några få steg, t.ex. utformning av det elektriska diagrammet, utformning av kretskortets layout, tillverkning av kretskortet och montering av komponenter. Vid montering av komponenter som kräver användning av THT-metoden är det obligatoriskt att ta hänsyn till de specifika egenskaperna hos denna metod vid utformningen av kretskortet.

Vid montering av THT-komponenter måste kretskorten ha hål för de gängade komponenterna och måste utformas med hänsyn till kraven för denna monteringsmetod. Man måste komma ihåg att hålla ett lämpligt avstånd mellan elementen och att lämna ett lämpligt utrymme för lödning.

THT-montering på kretskort: hur går det till?

THT-montering innebär att de gängade komponenterna placeras i särskilda hål på kretskortet och att deras ben sedan lödas till de ledande banorna på kretskortet. För THT-montering finns en rad olika verktyg och tekniker som underlättar processen. Exempel på sådana verktyg och tekniker är användning av en lödkolv samt implementering av olika lödtekniker.
THT-montering ger solida och tillförlitliga elektriska och mekaniska anslutningar, vilket är av avgörande betydelse för enheter som används under tuffa förhållanden eller som kräver hög tillförlitlighet. För att uppnå optimala förhållanden vid THT-montering rekommenderas att du följer de regler och råd som ges i de tidigare avsnitten i denna artikel.

Skillnader mellan THT-montering på ena och andra sidan av kretskortet

Beroende på projektets krav kan THT-montering utföras på den ena eller den andra sidan av kretskortet. Det finns vissa skillnader mellan dessa två metoder som bör beaktas under konstruktionen och monteringen av kretskortet.

 THT-montering på endast en sida av kretskortet är enklare och snabbare eftersom alla element lödas endast på en sida av kortet. Vid THT-montering på den andra sidan av kortet monteras elementen på ena sidan av kortet och lödas på den motsatta sidan av kortet, vilket kan kräva ytterligare åtgärder som att vrida kortet eller använda speciella lödtekniker.

Om man jämför för- och nackdelarna med de båda metoderna kan man konstatera att THT-montering på ena sidan av kretskortet är mer lämplig för enklare projekt där det inte finns något behov av säkert utrymme på kretskortet. Å andra sidan kan montering på den andra sidan av mönsterkortet vara mer användbart vid mer avancerade projekt där det finns ett behov av att optimera utrymmet på mönsterkortet och öka komponenttätheten.