EPA może funkcjonować zarówno w małym środowisku pracy, jak i w dużym obszarze produkcyjnym. Obszary te zapewniają bezpieczne środowisko zarówno dla operatorów, jak i wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne urządzeń lub komponentów, takich jak układy scalone, które są podatne na uszkodzenia ESD. Sprzęt lub produkty używane w EPA powinny być zakwalifikowane oraz zgodne z międzynarodową normą IEC-61340-1-5, aby zapewnić bezpieczne, kontrolowane elektrostatycznie środowisko. Wszystko, co nie rozprasza łatwo ładunku, musi być wykluczone ze strefy EPA.

Korzystając z Systemu EPA jesteśmy w stanie skontrolować elektryczność statyczną na wszystkich poziomach obszaru chronionego, które wchodzą w skład tej strefy. Personel i inne przewodzące lub rozpraszające przedmioty powinny być elektrycznie połączone ze sobą oraz podłączone do uziemienia (lub wspólnego punktu połączenia, gdy uziemienie nie jest dostępne), aby wyrównać potencjał elektryczny między przedmiotami.

STREFA EPA

Strefa chroniona elektrostatycznie – EPA/An Electrostatic Protected Area

Obszar chroniony elektrostatycznie, znany również jako EPA, jest wyznaczonym obszarem, w którym elektrostatyka jest kontrolowana zgodnie z dedykowanymi przepisami. Obszarem bezpiecznej obsługi elektrostatycznej może być szafa, pomieszczenie lub inny wyznaczony obszar, w którym nie powinno występować żadne „pole statyczne” większe niż 100V. W tym wyznaczonym obszarze wszystkie powierzchnie, przedmioty, ludzie i urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD) są utrzymywane w takim samym potencjale elektrycznym. Wszystkie powierzchnie, produkty i osoby są połączone z podłożem. Łączenie oznacza połączenie, zazwyczaj poprzez rezystancję pomiędzy 1 a 10 MΩ.

Cel korzystania z Systemu EPA

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą uszkodzić komponenty i produkty zawierające elektronikę. Jest to ukryty wróg wielu zaawansowanych technologicznie fabryk. Często uszkodzenia te nie mogą być wykryte przez inspekcje kontroli jakości, a ich negatywne skutki mogą ujawnić się dopiero po upływie pewnego czasu. Uszkodzenia ESD mogą negatywnie wpłynąć na jakość oraz niezawodność produktu, a tym samym na reputację i rentowność firmy. EPA jest obszarem, który został ustanowiony w celu skutecznej kontroli ESD i dlatego jego celem jest uniknięcie wszystkich problemów wynikających z uszkodzeń ESD.

Cykl produkcji

Nordes oferuje kompleksowy zakres usług w całym cyklu życia produktu, od rozwoju produktu, poprzez projektowanie produktu, produkcję urządzeń aż do serwisu posprzedażowego.