Hvem er vi

De højeste standarder er grundlaget for vores aktiviteter

Nordes er en specialiseret underleverandør indenfor produktion af elektronik – også betegnet EMS: Electronic Manufacturing Services. Når vi modtager et projekt fra kunden, forbereder vi produktionsprocessen for produktet under hensyntagen til normer og parametre, alle tekniske krav samt sikkerheden. Vi producerer udelukkende efter kundens specifikationer og efter gældende høje standarder, og vi arbejder løbende på at tilføre og skabe merværdi for kunderne.

For at opfylde forventningerne hos vores samarbejdspartnere, disponerer vi over vores egen udviklingsafdeling, som sætter os i stand til at projektere et hvilket som helst produkt. Fra idé til udviklede løsninger; den eneste begrænsning for os er fantasien.

Vi arbejder med såvel volumenproduktion som komplekse produktioner, nicheproduktioner og projekter som projekter, som kræver indgående viden og engagement i avancerede processer fra vores specialister. Vi er kendetegnes ved at være agile og professionelle i styringen af både forsyningskæden og produktionsprocessen.

Nordes består af engagerede og kompetence medarbejdere med en proaktiv tilgang til opgaver. Det gør, at vi forstår alle nuancerne i dine projekter. Vi tror på din succes og arbejder uophørligt for at hjælpe dig med at gennemføre de mest ambitiøse planer. Et erfarent team af specialister: ingeniører, teknikere, specialister – motiveret af tillid og ønsket om at opfylde kundens behov: Vi sikrer de højeste standarder indenfor montage samt muligheden for at tilpasse os til kundens individuelle behov. En dynamisk organisering af produktionen sikres af en tilgang baseret på Lean management, hvor forsyningskæden tilpasses til den enkelte kunde.

Vores værdier

Vi arbejder med langsigtede kunderelationer og bruger disse relationer som inspiration til konstant at udvikle os. Vores mål er at skabe de bedste løsninger og tryghed for vores kunder. I samarbejdet skaber vi idéer og omsætter dem til handlinger og løsninger.

I vores daglige arbejde baserer vi os på de værdier, der definerer os som virksomhed og som et team.

Kunder

Kvalitet
Sikkerhed
Tillid

Løsninger

Angiver retningen for de nyeste trends
Konstant indlæring
Erfaring

Ansvar

Team
Bæredygtig udvikling
Renomme

Strukturen hos Nordes

Nordes har hjemsted i det sydvestlige Polen, i Wroclaw. Samlet under et tag findes samtlige funktioner, herunder produktion, udvikling, indkøb, salg administration m.v. Vi råder over et state-of-the-art produktionsapparat som er tilpasset til de højeste krav og standarder indenfor EMS-branchen. Produktionsapparatet udvikles løbende. Implementeringen af nye systemer og teknologier, udvikling af teamets kompetencer samt køb af specialudstyr er grundlaget for virksomhedens udviklingsstrategi.

Nordes’ teknologipark

Produktionsappatet sikrer en løbende kompleks produktionscyklus, fra produktion af elektronik til montage og opsamling af færdige produkter monteret i kabinetter eller andet anvist af vores kunder. Vi tilbyder kundespecifik emballage, ligesom vi er istand til at organisere og håndtere hele den logistiske proces med levering til slutkunde.

Hos Nordes producerer vi udstyr til medicinsk brug, telekommunikation, industriel elektronik og brugerelektronik, produkter til luftfartsindustrien, autobranchen – effekt elektronik til el-biler (EV), landbrugsudstyr og energisektoren samt projekter dedikeret til elektroteknik og intelligente løsninger fra sektoren Internet of Things.

Bæredygtig udvikling

Indenfor erhvervslivet er bæredygtig udvikling i dag et meget stort ansvar.

Det har vi en perfekt forståelse for hos Nordes. Ansvarlig udvikling af vores virksomhed er derfor indskrevet som en fast del af firmaets strategi og forretningsprocesser. Det er vigtigt for os, hvem vi samarbejder med, og også hvordan dette samarbejde indvirker på vores team, på de lokale omgivelser og på miljøet.

Hos Nordes sørger vi for, at vores virksomhed er et rart sted for vores personale. Vi er et familiefirma, og derfor er empati, gensidig forståelse samt åbenhed overfor forskellighed af stor vigtighed for os. Vi sætter stor pris på vores team, for kun i fællesskab er vi i stand til at opnå succes med vores virksomhed samt at løse vanskelige udfordringer.

Vi lærer nyt og udvikler os hele tiden, og netop derfor har vi taget initiativ til at give støtte til undervisning og udvikling af ungdommen. Vi samarbejder og er engageret i projekter med institutioner, som beskæftiger sig med elektroteknik samt med højere tekniske uddannelsesinstitutioner.

Målet for vores succes er: mennesker, gennemtænkt international vækst samt innovation og investeringer i moderniseringen af vores virksomhed. Vi arbejder med en forbedring af kapaciteten i vores produktionsapparat samt planlægger en udvidelse af virksomheden med nye lokaliteter og logistikcenter.

Målestokken for vores virksomheds succes er positive erfaringer fra samarbejde med vores kunder samt opbygningen af solide og langvarige relationer. Kommunikation og gensidig respekt i samarbejdet med vores forretningspartnere er et afgørende princip i vores virke.

Vores overordnede mål er en kundeservice i høj kvalitet samt at kunne sikre den bedst mulige fleksibilitet i samarbejdet. Grundlaget for vores forretningsrelationer er rettidig gennemførelse af ordre, kvalitetssikring og et tillidsfuldt samarbejde.

Hos Nordes sørger vi for, at vores virksomhed er et rart sted for vores personale. Vi er et familiefirma, og derfor er empati, gensidig forståelse samt åbenhed overfor forskellighed af stor vigtighed for os. Vi sætter stor pris på vores team, for kun i fællesskab er vi i stand til at opnå succes med vores virksomhed samt at løse vanskelige udfordringer.

Vi lærer nyt og udvikler os hele tiden, og netop derfor har vi taget initiativ til at give støtte til undervisning og udvikling af ungdommen. Vi samarbejder og er engageret i projekter med institutioner, som beskæftiger sig med elektroteknik samt med højere tekniske uddannelsesinstitutioner.

Målet for vores succes er: mennesker, gennemtænkt international vækst samt innovation og investeringer i moderniseringen af vores virksomhed. Vi arbejder med en forbedring af kapaciteten i vores produktionsapparat samt planlægger en udvidelse af virksomheden med nye lokaliteter og logistikcenter.

Målestokken for vores virksomheds succes er positive erfaringer fra samarbejde med vores kunder samt opbygningen af solide og langvarige relationer. Kommunikation og gensidig respekt i samarbejdet med vores forretningspartnere er et afgørende princip i vores virke.

Vores overordnede mål er en kundeservice i høj kvalitet samt at kunne sikre den bedst mulige fleksibilitet i samarbejdet. Grundlaget for vores forretningsrelationer er rettidig gennemførelse af ordre, kvalitetssikring og et tillidsfuldt samarbejde.

Projekter i samarbejde med EU

Projektets titel: Opførelsen af en forsknings- og udviklingsafdeling i selskabet Nordes.

Aftale om tilskud nr. UDA-RPDS.01.01.00-02-260/12-00.

Program:
Det regionale Udviklingsprogram for Region Dolnośląski.
Prioritet:
1. Øget konkurrenceevne hos virksomhederne i Dolnośląski.
Aktivitet:
1.1 Investering til virksomheder.
Skema:
1.1.C Investeringstilskud til virksomheder i forbindelse med gennemførelse af forsknings- og udviklingsarbejde.
Tilskuddets størrelse:
446.660,12 polske zloty (PLN).
Projektets totale omfang:
999.076,11 polske zloty (PLN).

Projektets titel: Implementering af produkt- og procesinnovation, som indbefatter en avanceret loddebetide med automatisk trykte kredsløb.

Aftale om tilskud nr. UDA-RPDS.01.01.00-02-231/14-00.

Program:
Det regionale Udviklingsprogram for Region Dolnośląski.
Prioritet:
Øger konkurrenceevne hos virksomhederne i Dolnośląski.
Aktivitet:
1.1 Investering til virksomheder.
Skema:
1.1 A2 Investeringstilskud til MŚP som støtter innovation indenfor produkter og processer på virksomhedsniveau (med undtagelse af projekter indenfor turisme).
Tilskuddets størrelse:
191.062,20 polske zloty (PLN).
Projektets totale omfang:
448.845,68 polske zloty (PLN).