Elektrostatisk beskyttet område – EPA/An Electrostatic Protected Area

Lær vores tilbud at kende

EPA kan både fungere i et begrænset miljø og i et større produktionsområde. Disse områder garanterer et sikkert miljø for både teknisk personale og for udstyr og komponenter, som er følsomme overfor elektrostatiske afledninger, som for eksempel integrerede kredsløb, som kan beskadiges af ESD, Udstyr eller produkter, som anvendes i EPA, skal for at garantere et sikkert og elektrostatisk kontrolleret miljø, være kvalificeret i overensstemmelse med international norm IEC-61340-1-5. Alt, hvad der ikke let afleder ladninger er udelukket fra EPA-zoner.

Når vi gør brug af EPA-systemet er vi i stand til at kontrollere den statiske elektricitet på alle niveauer indenfor det beskyttede område, som indgår i zonen. Personalet og andre ledende eller afledende genstande skal være elektrisk forbundet med hinanden samt forbundet til jordforbindelse (eller et fælles tilslutningspunkt, hvis der ikke er jordforbindelse) således at det elektriske potentiale mellem genstandene udlignes.

EPA-zonen

Strefa chroniona elektrostatycznie – EPA/An Electrostatic Protected Area

Elektrostatisk beskyttet område kendes ligeledes under betegnelsen EPA, og er et afgrænset område, hvor elektrostatisk udledning er kontrolleret i overensstemmelse med relevante bestemmelser herom. Det område, hvor der er sikker elektrostatisk betjening, kan være et skab, et lokale eller et anden afgrænset område, hvor der ikke må forekomme nogle ”statiske felter”, som er større end 100V. I dette afgrænsede område fastholdes alle områder, genstande, mennesker og udstyr, som er følsomme overfor elektrostatisk afledning (ESD) i samme elektriske spænding. Alle områder, produkter og personer er forbundet med underlaget. Denne forbindelse betegnes af en tilslutning, normalt gennem en modstand mellem 1 og 10 MΩ.

Formålet med anvendelsen af EPA-systemet

Afledningen af statisk elektricitet (ESD) kan beskadige komponenter og produkter, som indeholder elektronik. Det er en skjult fjende i mange teknologisk avancerede fabrikker. Ofte kan disse beskadigelser ikke afdækkes af en inspektion af kvalitetskontrollen, og de negative følger fremkommer muligvis først efter at der er forløbet et stykke tid. ESD-beskadigelse kan have en negativ indflydelse på kvaliteten og produktets fejlfri funktion, og hermed på virksomhedens omdømme og fortjeneste. EPA er et område, som er indrettet for effektivt at kunne kontrollere ESD, og formålet er således at undgå alle problemer forbundet med ESD-beskadigelse.

Vores mål er at opfylde vores samarbejdspartneres behov, udvikle unikke løsninger og først og fremmest – at garantere en høj kvalitet af de udførte ydelser. En sikker udførelse af vores kunders projekter er af afgørende vigtighed for os, og vores teknologipart fungerer derfor strengt i overensstemmelse med EPA-systemet.

Produktionscyklus

Nordes tilbyder en kompleks vifte af ydelser indenfor hele produktets livscyklus, fra produktudvikling gennem udformning af produktet, fremstilling af udstyr til eftersalgs service.