Projektering af elektronik – R&D -afdelingen

Du vil lære vores tilbud at kende

Vores Udviklingsafdeling beskæftiger sig med at skabe et koncept for nye produkter og serviceydelser, udvikler produktionsteknikker og anvendelsesmuligheder samt gennemfører de nødvendige tests, for at afprøve produkternes effektivitet og sikkerhed. Det engagement teamet hos Nordes lægger i gennemførelsen af nye projekter indenfor R&D medfører, at vi konstant udvider vores tilbud med innovativt udstyr, som opfylder de behov og forventninger, vores kunder og samarbejdspartnere stiller til os.

Opbygningen af teamet, som består af erfarne specialister, samt investeringen i moderne teknologisk infrastruktur, er med til at sikre den løbende udvikling af vores Udviklingsafdeling. Resultatet af dette arbejde er en effektivitetsforøgelse af de tiltag vi tager, for at forbedre kvaliteten af vores ydelser og opfylde vores brugeres behov.

Udviklingsafdelingen fungerer på basis af 3 grundlæggende søjler:

1

VIDEBEGÆR

Brugen af innovative løsninger kræver undersøgelser og analyser af nye områder samt at man påtager sig nye udfordringer. Det ville ikke have været muligt at videreudvikle vores R&D-afdeling, hvis det ikke var for de mange undersøgelser, prøver og tests, vi har udført indtil nu. Videnskabeligt videbegær er kilden til kreative ændringer indenfor elektronikbranchen, og det er nøglen til en effektiv opfyldelse af vores kunders forskelligartede behov.
2

SAMARBEJDE

Vi samarbejder med forskningsenheder samt med professionelle konstruktører med mange års erfaring. I bevidstheden om de positive fordele der kommer af partnerskaber, glæder vi os over at indgå i samarbejde med eksterne centre og institutioner med henblik på at foretage undersøgelser i fællesskab. De på denne måde gennemførte projekter, gør det muligt at reagere hurtigere på nye udfordringer indenfor forskningsverdenen og erhvervslivet.
3

MATERIEL OG SAGLIG TROVÆRDIGHED

Alle de tiltag, som gennemføres indenfor rammerne af Udviklingsafdelingen, har til formål at forbedre kvaliteten og den måde, vores ydelser fungerer på. Med en særlig omhu går vi til identifikationen af vores modtageres behov, og til beskrivelsen af fordelene ved de løsninger, som vores produkter kan tilbyde dem. Vi arbejder på at forøge effektiviteten af de eksisterende etaper i vores virke, og vi satser på kreativitet samt fleksibilitet, samtidigt med at vi søger efter svar på nye spørgsmål. Vi opretholder altid de højeste sikkerhedsstandarder og sørger for at overholde den kvalitet, som vi har tilbudt til vores produkter og serviceydelser.