Skip to main content

THT-montage (Through-Hole Technology) er en montageteknik for elektroniske komponenter, som består i at placere de gennemtrukne elementer på det trykte PCB-kredsløbskort.

Hvad er THT-montage?

THT-teknologi – Through-hole technology (THT) eller hulmontering er en metode til montage af elektroniske elementer, hvor de indførte elementer trækkes gennem huller i  det trykte PCB-kredsløbskort og loddes til stien på kortets anden side. THT-montage har været anvendt siden 1960’erne og den er fortsat populær til visse former for brug, på trods af udviklingen af den mere moderne SMT (Surface Mount Technology)-teknologi.

Brugen af THT-montage til hulmonteringsteknologien

Anvendelsen af THT-montageteknologien omfatter en bred vifte af anvendelser, i særdeleshed hvor der påkræves en højere mekanisk holdbarhed eller modstandsdygtighed mod høje temperaturer. Eksempler på anvendelsen af de teknologiske muligheder fra THT i produktionsprocesserne er b.la.: produktion af lydforstærkere, strømforsyningsenheder samt industrielt og militært udstyr. THT hulmontering (manuel) anvendes ligeledes hyppigt til prototyper samt ved produktionen af små serier, hvor teknologien er mere effektiv og bedre kan betale sig end SMP-montage.

Manuel THT-montage – etaperne i THT-montage

Manuel THT-montage - etaperne i THT-montage

THT-montage anvendes bredt, primært når en højere mekanisk holdbarhed eller modstandsdygtighed mod høje temperaturer er påkrævet.

De grundlæggende etaper ved hulmontering af elementer

Hulmontering af elementer (THT) indbefatter en række grundlæggende etaper:

 1. forberedelse af PCB-kort – de trykte kredsløbskort gennembores, for at gøre det muligt at trække de elektroniske elementer ind;
 2. placering af elementerne – de elektroniske THT-elementer placeres i de relevante huller på PCB-kortet;
 3. forberedelse af elementerne – produktdelene sikres på kortet ved hjælp af tape eller en anden mekanisme, så de ikke falder af under loddeprocessen;
 4. THT loddeprocessen – de indførte elementer loddes til stierne på PCB-kortet, hvilket sikrer en fast elektrisk og mekanisk tilslutning;
 5. Kvalitetskontrol – de enkelte montageetaper tjekkes for eventuelle fejl, fx så som forkert placerede elementer eller kold lodning.

Afhængigt af kravene til projektet, kan hulmontering af elementerne foretages manuelt eller automatisk.

Automatisk THT-montage: hvordan virker det?

Automatisk THT-montage består i at anvende en maskine til placering af de gennemtrukne elementer på PCB-kortet. Denne proces er hurtigere og mere præcis end manuel montage, men den kan være dyrere på grund af omkostningerne til maskinen og nødvendigheden af at vedligeholde denne. Betjeningsfri THT-montage er særligt effektiv i tilfælde af en stor produktionsvolumen, hvor tid og præcision er af afgørende betydning.

Fordelene ved automatisk THT-montage indbefatter:

 • større præcision og bedre gentagelse
 • hurtigere montageproces
 • mindre risiko for menneskelige fejl

Ulemper ved montage af elementer med betjeningsfri THT-metode er:

 • forøgede investeringsomkostninger og vedligeholdelse af maskiner
 • begrænsninger med hensyn til montage af visse elementer med atypiske former

Manuel THT-montage: hvornår bruges det?

Manuel THT-montage: hvornår bruges det?

Manuel THT-montage består i at operatøren placerer de gennemtrukne elementer på PCB-kortet, hvorefter denne lodder fremførslen til stierne. Denne proces anvendes i situationer, hvor det ikke er rentabelt at anvende automatisk montage, eller hvor der kræves større smidighed, fx i tilfælde af prototyper, små produktserier eller montage af elementer med atypiske former.

Fordelene ved manuel THT-montage indbefatter:

 • mindre investeringsomkostninger
 • større smidighed med hensyn til montage af forskellige elementer
 • muligheden for gennemførelse af hurtige ændringer i projektet

Ulemper ved manuel THT-montage er:

 • langsommere montageproces
 • større risiko for menneskelige fejl
 • mindre præcision og dårligere gentagelse

Valget mellem automatisk og manuel montage afhænger af kravene i forbindelse med det konkrete projekt, de tilgængelige ressourcer samt formålet med produktionen.

THT-teknologien kan fortsat glæde sig over en betydelig interesse, og dens driftssikkerhed og holdbarhed gør, at teknologien anvendes indenfor mange forskellige områder. Automatisk THT-montage muliggør en effektiv og præcis placering af elementerne på trykte kredsløbskort, hvilket fremskynder produktionsprocessen for elektronik betydeligt, hvilket har en usædvanlig stor betydning indenfor masseproduktion af elektroniske komponenter og serviceydelser i forbindelse med elektronisk montage.

I de efterfølgende dele af vores serie, vil vi fortsætte med at udforske forskellige aspekter af THT-montage og dens aktuelle betydning for elektronikbranchen.