Skip to main content

I dag, hvor teknologien udvikler sig i et rasende tempo, er produktionen af elektronik en af de vigtigste industrisektorer. For at få succes på dette marked, er det nødvendigt at koncentrere sig om kvalitet, effektivitet og produktionshastighed. Netop derfor er kontraktmontage af elektronik (engelsk: Electronics Manufacturing Services – EMS) blevet en integreret del af den moderne industri. Det skal tilføjes, at en anden populær betegnelse, som anvendes synonymt med EMS, er kontraktmontage af elektronik: CEM – eller Contract Electronics Manufacturing.

Hvad er Kontraktmontage af elektronik?

Professionel kontraktmontage er en proces, hvor en virksomhed udliciterer produktionen; det er hyppigst en virksomhed, der selv projekterer, distribuerer eller har en ide til et nyt produkt, der samarbejder med et eksternt firma, som specialiserer sig i elektronikproduktion. EMS-leverandøren har til opgave at implementere, producere og levere det færdige elektroniske produkt efter ordre. En aktuel trend blandt EMS-producenter er en ide om kompleksitet, hvor der tilbydes komplet montage af elektroniske kredsløb.

Det globale marked for montage og produktion af elektronik (EMS) udvikler sig dynamisk, hvilket tydeligt kan ses på prognoserne, hvorefter der opnås en værdi på ikke mindre end 800 milliarder dollar inden 2029. Det er et imponerende væksttempo på næsten 7% årligt (data fra CAGR, den kumulerede årlige vækstindikator). Stigningen i markedet for kontraktproduktion af elektronik drives primært frem af erhvervssektorer så som telekommunikation og medicin.

Kontraktmontage af elektronik: Et afgørende element i Moderne Teknologisk Produktion

Hvorfor vælger en OEM-virksomhed en kompleks montageservice?

OEM-virksomheder (Original Equipment Manufacturers) udliciterer produktionen af blandt andet store serier til EMS-leverandører på basis af en række faktorer, som kan give gensidige fordele til begge parter. Blandt de vigtigste argumenter OEM-virksomhederne fremhæver, når de vælger samarbejde med en EMS-leverandør om kontraktmontage, hører:

 1. Specialviden og erfaring – kontraktleverandører af elementer er specialister indenfor produktion af elektronik og montageteknologi. De besidder færdigheder, som gør det muligt for dem effektivt at styre en fuld produktionscyklus, og dermed sikrer de en høj kvalitet af ydelserne i forbindelse med leveringen af de færdige produkter til kunderne.
 2. Stordriftsfordele – de virksomheder, som leverer ydelser indenfor elektronikmontage, besidder ofte en avanceret infrastruktur og produktionsmuligheder, som gør det muligt for dem at opnå stordriftsfordele. Når man producerer produkter for en række forskellige kunder, kan det mindske produktionsomkostningerne, og disse besparelser går videre til kunderne.
 3. Fleksibilitet og tilpasning – servicevirksomhed med montage af elektroniske elementer sikrer fuld fleksibilitet ved tilpasning af produktionen til kundens ændrede behov og krav.
 4. Vægten ligger på den primære aktivitet – når man udliciterer produktionen til EMS-leverandører, kan OEM-virksomheden koncentrere sig om sin primære aktivitet, uden at skulle investere i infrastruktur til produktionen.
De mest populære ydelser indenfor produktion af elektroniske elementer

De mest populære ydelser indenfor produktion af elektroniske elementer

En af de mest udbredte ydelser indenfor branchen er montage af trykte kredsløbskort (PCBA – Printed Circuit Board Assembly). Processen med montage af trykte kredsløbskort foregår i dag hurtigt og sikrer en meget høj montagekvalitet, som muliggør en præcis placering af komponenterne. Investering i en avanceret SMT-montagelinje (Surface Mount Technology) kan være en enorm udgift for OEM-virksomhederne. Det er også derfor mange OEM-virksomheder i dag beslutter sig for at outsource montagen, sådan af EMS-underleverandører kan sikre en kompleks elektronisk montage og levere en effektiv elektronisk løsning i høj kvalitet.

EMS-leverandøren tilbyder en bred vifte af muligheder og serviceydelser, som understøtter forskellige brancher og virksomheder. Dette er nogen af de primære muligheder for kontraktmontage:

 • udførsel af prototyper og projektering
 • overflademontage – SMT
 • THT-montage – Through-Hole Technology, dvs. konventionel montage, som muliggør montage af komponenter gennem åbninger i kredsløbskortene
 • Box building (afsluttende montage) og indkapsling af elektronik
 • elektromekanisk montage sammen med montage af kabinet
 • afprøvning og verificering
 • montage og integrering af elektroniske underkomponenter
 • styring af forsyningskæden
 • tilpasning og individualisering
 • kundebetjening og eftersalgs service
 • logistik og distribution

Disse muligheder tillader virksomheder fra forskellige brancher at gøre brug af den avancerede infrastruktur og viden, som EMS-leverandørerne besidder, således at de effektivt kan styre produktionen af elektronik, forkorte den tid det tager at markedsføre produkterne, og endelig opnå en høj kvalitet af slutprodukterne.