Avdelningen för Research and Development (Forskning och utveckling) skapar koncept för nya produkter och tjänster, utvecklar tekniker för deras tillverkning och tillämpning och genomför tester som är nödvändiga för att verifiera effektiviteten och säkerheten hos dessa produkter. Engagemanget från Nordes-teamet i genomförandet av efterföljande R&D -projekt resulterar i en kontinuerlig utbudsökning av innovativa enheter som uppfyller våra partners och kunders behov och förväntningar.

Att bygga ett team bestående av erfarna specialister och investera i modern teknisk infrastruktur bidrar till den kontinuerliga utvecklingen av vår R&D-avdelning. Resultatet av detta arbete är att öka effektiviteten i de åtgärder som vidtas för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och möta våra konsumenters behov.

R&D-avdelningens funktion bygger på tre huvudpelare:

1

VETENSKAPLIGA FÖRFRÅGNINGAR

Användningen av innovativa lösningar kräver forskning och analys av nya områden
och antagandet av nya utmaningar. Utvecklingen av vår R&D -avdelning skulle inte vara möjlig utan det stora antalet studier, försök och tester som vi har genomfört hittills. Vetenskaplig nyfikenhet är källan till kreativ förändring inom elektroniksektorn och nyckeln till att möta våra kunders behov på ett framgångsrikt sätt.
2

SAMARBETE

Vi samarbetar med vetenskapliga enheter och professionella konstruktörer med många års erfarenhet. Eftersom vi är medvetna om de positiva fördelarna med partnerskap är vi villiga att samarbeta med externa centra och institutioner för gemensam forskning. Projekt som genomförs på detta sätt möjliggör ett mycket snabbare svar på nya utmaningar inom vetenskap och näringsliv.
3

SAKLIG TILLFÖRLITLIGHET

Varje åtgärd som vidtas av R&D-avdelningen syftar till att förbättra tjänsternas kvalitet och funktionalitet. Vi försöker att identifiera behoven hos våra kunder med särskild noggrannhet och vi fastställer fördelarna med lösningar som vår produkt kan erbjuda dem. Vi strävar efter att öka effektiviteten i befintliga handlingsstadier och fokuserar på kreativitet och flexibilitet,. Vi letar också efter svar på nya frågor. Vi håller alltid de högsta säkerhetsstandarderna och respekterar kvaliteten på produkterna och tjänsterna som erbjuds av oss.