Jakość

Poznaj naszą ofertę

IPC-A-610 jest standardem powszechnie stosowanym w przemyśle elektronicznym do kontroli jakości płytek drukowanych.
Stanowi on kompleksowe wytyczne obejmujące różne aspekty związane z pakietami elektronicznymi. W standardzie
znajdują się warunki docelowe i sytuacje idealne, które nie zawsze mogą zostać w pełni spełnione, jak również dedykowane
tolerancje, które określają dopuszczalne warunki.

IPC-A-610 uwzględnia również sytuacje, które mogą być niezgodne z wymaganiami lub wady oraz sytuacje nieistotne z punktu widzenia działania,
jednakże niepożądane ze względu na materiał procesowy, konstrukcję lub problemy z maszyną. Te przypadki są traktowane jako wskaźniki procesu,
pomimo że nie wymagają koniecznej ingerencji, mogą stanowić podstawę do udoskonalania procesów.

W naszej firmie posiadamy certyfikat IPC-A-610, który jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w spełnianie najwyższych standardów
jakościowych w kontraktowej produkcji elektroniki. Nasz zespół specjalistów dba o to, aby każdy etap naszego procesu produkcyjnego odpowiadał
wymaganiom tego prestiżowego standardu, zapewniając naszym klientom produkty o najwyższej jakości, niezawodności i zgodności z wymaganiami
branżowymi.

Nasze procesy zarządzania jakością zostały opracowane zgodnie z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016. Stale udoskonalamy swoje procesy produkcyjne oraz zarządzania, aby sprostać wszystkim odpowiednim międzynarodowym standardom i spełnić najwyższe wymagania jakościowe oraz potrzeby naszych klientów.

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 13485:2016