Kvalitet

Lär känna oss bättre

IPC-A-610 är en vanligt förekommande standard inom elektroniktillverkning. Denna standard utgör en uppsättning krav för att arbeta med kretskort och upprätthålla deras kvalitet. I denna standard kan man hitta målförhållanden och konstruerade toleranser. Ovanstående kan inte alltid uppfyllas och därför beskriver standarden även acceptabla förhållanden.

IPC-A-610 beskriver också procedurer för hantering av avvikelser, t.ex. en produkt som inte är kompatibel med kraven, felaktiga produkter eller andra situationer som kanske inte är relevanta när det gäller produktens funktionalitet men som kan vara oönskade på grund av material, konstruktion eller maskindefekt. Sådana händelser behandlas som processindikatorer och kan, trots att de inte kräver obligatoriska ingrepp, tjäna som grund för uppgradering av verksamheten.

I vårt företag arbetar vi i enlighet med IPC-A-610-standarden, vilket är en bekräftelse på vårt engagemang för att uppfylla de högsta kvalitetsstandarderna inom kontraktstillverkning av elektronik. Vårt team av experter ser till att varje steg i produktionsprocessen uppfyller kraven i IPC-A-610 för att säkerställa att våra kunder får varor av högsta kvalitet som är tillförlitliga och uppfyller kraven inom elektroniktillverkningssektorn.

LEDNINGSSYSTEM CERTIFIKAT ISO 9001:2015

LEDNINGSSYSTEM CERTIFIKAT ISO 13485:2016